Dispozice

nízkoenerge­tických domů nadále platí základní architektonická pravidla dispozičního návrhu:

  • obytné prostory oslunit z jihu až jihozápadu
  • ložnice od východu až jihovýchodu
  • pracovny a kanceláře umisťovat na neosluněnou stranu
  • servisní místnosti (WC, koupelny, šatny, sklady, garáž) umístit na neosluněnou stranu
  • vstup do domu je nejvhodnější ze severu