Izolace ze slámy

Sláma je přírodní obnovitelný materiál, není třeba jakákoli jeho další úprava. U nás se vyskytuje především pod obchodním názvem STRAMIT. Je to nejlevnější izolace, ale izolační vlastnosti jsou horší, než například u minerální vlny. Proto je třeba počítat s větší tloušťkou izolační vrstvy. Starý a velmi chytrý způsob použití spočívá v uložení slámy na zimu na půdě, kde působila v otopném období jako izolant, v létě byla půda prázdná a stavba mohla lépe dýchat. Užívalo se též slámy dokonce jako střešní krytiny.

Sláma má výbornou difuzní propustnost, nepřekáží tedy průniku páry a takto zaizolovaný dům dýchá.

Problémem slámy je její hořlavost, která se jen těžko snižuje. Je třeba důsledně dbát na to, aby se ve slámě nevyskytovala zrna, jinak ji mohou napadnout hlodavci. Je-li ale izolace provedena správně, je prokazatelné, že výskyt hlodavců a nejspíše i hmyzu je téměř vyloučen. Při provádění je třeba taky zajistit, aby se ve slámě nemohla držet vlhkost. Sláma se snadno likviduje, dá se kompostovat. Environmentální kvalita je tedy vysoká.

Klady:

  • obnovitelný materiál
  • nízká cena
  • kompostovatelnost

Zápory:

  • náchylná k degradaci při zvýšené vlhkosti
  • hořlavost