Pozemek a umístění budovy

Bylo by krátkozraké předpokládat, že výběr pozemku bude primárně podřízen ekologickému uvažování. Přesto existují pravidla, která mohou kupříkladu usnadnit možné rozhodování.

Lépe je vždy volit pozemek, na němž je možné dům umístit tak, aby směřoval dominantně prosklenou fasádou na osluněnou stranu (od jihovýchodu přes jih na jihozápad.

Je třeba ale rovněž mít na paměti, že toto hledisko neplatí u škol a administrativních budov a že je třeba brát v úvahu i zastínění okolní zástavbou, terénem či vzrostnou zelení.

Dalšími faktory, které s architekturou souvisí nepřímo, je také například dostupnost pozemku městskou hromadnou dopravou, dosažitelnost centra města na kole, pěšky apod. Tyto širší vztahy, jimiž se zaobírá specializovaný obor hodnocení kvality budov jsou také často podceňovanou součástí vztahu budovy a prostředí.