Zpět na seznam všech návodů

Dřevěné spoje lepené natupo

Tyto spoje nedoporučuji používat, nicméně občas se hodí, tak uvedu alespoň pár příkladů a rad čeho se vyvarovat a co ulehčí a urychlí práci.

Co spojovat?

Rovnou říkám, že cokoliv natupo spojené lepidlem příliš dlouho nevydrží. Proto bych volil tyto spoje jenom jako pomocné konstrukční, nebo nouzové, když nemáte jinou volbu.

Při spojování natupo (a obecně při všech lepených spojích) je důležité, aby plocha natíraná lepidlem byla co největší.

Tím se rozumí plocha, kterou mají oba dílce společnou. Proto se spoje natupo hodí akorát pro přeplátovaní dvou prken nebo lišt. Pro rohové spoje nejsou vhodné ani jako nouzovka, protože sebemenší síla od sebe obě součásti oddělí.

Lepení

Budu vycházet z toho, že obě plochy lepíme oblíbeným lepidlem na dřevo značky Herkules. Existuje samozřejmě spousta dalších lepidel, ale je jich tak velké množství, že jejich popsání by mi zabralo několik stránek. Proto, lepíte-li jiným lepidlem, dbejte návodu na obalu.

Lepidlo Herkules schne asi 4 hodiny (záleží na okolní teplotě a vlhkosti, například v teplotách kolem nuly je dokonale suché až za několik dní).

Údaj 4 hodin se udává pro běžnou pokojovou teplotu (25°C) a vlhkost 50%. Nicméně už za hodinu po slepení je možné se spojem opatrně manipulovat.

Při lepení plátovaných spojů nejprve obě styčné plochy vybrousíme a vyhladíme. Ideální by bylo, kdyby se oba dílce dotýkaly v celé styčné ploše. Potom obě plochy namažeme lepidlem, necháme asi dvě až tři minuty zavadnout a přitlačíme k sobě. Stáhneme silou (svorkami na dřevo, nebo gumou) a počkáme do DOKONALÉHO zaschnutí (nebudeme se snažit se spojem manipulovat po oné hodině, ale klidně necháme lepidlo působit celý den).

Natupo se spojují také dvě desky (latě) při jejich klížení.

Klížení je speciální způsob tohoto spoje. Dvě desky položíme na vodorovnou plochu a jejich styčné plochy upravujeme tak dlouho, dokud se dokonale (celou plochou) nedotýkají. To trvá často velice dlouho. Potom namažeme obě plochy lepidlem, necháme opět zavadnout, a přitiskneme je k sobě. Silou stáhneme k sobě (nejlépe gumovým provazem či starou a dostatečně dlouhou gumou z tepláků). Zatížíme a necháme několik hodin dokonale uschnout.

Další návody ze stejné kategorie