Pasivní domy

Poslední dobou se stává trendem stavět co nejúsporněji. Nové stavby podléhají stále přísnějším pravidlům a s tímto směřováním souvisí i trend pasivních domů. Za pasivní dům lze označit takovou stavbu, jejíž náklady na energie jsou téměř nulové (nepočítáme-li běžné spotřebiče). V této sekci se budeme věnovat jednotlivým podmínkám, které musejí být při stavbě takovýchto domů dodrženy.

Zjistíte jak stavět, abyste se vyhnuli tepelným mostům, která střech je pro váš pasivní dům nejvhodnější a další zajímavé rady. Velkým tématem v oblasti pasivních domů jsou také materiály, ze kterých jsou postaveny a především materiály na utěsnění, kterým je také věnován celý článek. Největší pozornost je ale třeba věnovat tepelné izolaci a minimálnímu tepelnému odporu celé stavby. K tomu by vám měly pomáhat moderní technologie, ale také znalosti jednoduchých pravidel, která se musí při stavbě pasivních domů uplatňovat.

Ve světě si již pasivní domy a pasivní přestavby starších domů dobyly významné místo. Ačkoli pasivní stavění patří k těm dražším, při jeho kvalitním provedení se jedná z dlouhodobého hlediska o značnou úsporu.