Krby

Oheň dodává našemu příbytku příjemnou pohodu a stává se v dnešní době součástí rodinné pohody.

Krby i krbová kamna nejsou dnes již brány jen jako příjemný doplněk do obývacího pokoje, ale plní funkci plnohodnotné součásti topného systému našich obydlí.

Tento způsob vytápění je jak ekologický, tak především efektivní při malých nákladech.

Sortiment krbů a krbových kamen je už tak veliký, že pro někoho možná může být problém, jak si vybrat ten správný. A tak se tu pokusím popsat veškeré druhy krbů a krbových kamen a jejich vlastnosti. Také, jak se o ně starat, anebo jak si krb sám postavit. I přesto, že funkční část krbu je jedna z jeho nejdůležitějších stránek, přemýšlet byste měli také nad jeho podobou.

Základní terminologie ke krbům a krbovým kamnům

Topeniště / Ohniště:

Je to střední část krbu, kde probíhá hoření. Musí být vyrobeno z nehořlavého materiálu. U otevřených krbů se například používají speciální cihly, šamotové cihly, různé tvarovky. Vidět můžeme také ocelové a litinové díly (krbové vložky)a některé druhy kamene. Důležitá je nehořlavost materiálu

Popelník:

Nachází se pod ohništěm, spadá do něho popel, který vybíráme při čištění. Je ve tvaru šachty, materiálově se přiklání opět k nehořlavým materiálům. U dnešních krbů je většinou plechový s možností regulace vzduchu.

Rošt:

Je umístěn mezi popelníkem a ohništěm. Vyrábí se z litiny nebo žáruvzdorné oceli.

Kozlík:

Tzv. předchůdce roštu. Slouží k tomu, aby se vzduch potřebný k hoření mohl dostat i pod hořící palivo, které na něm leží. Pomáhá v hoření, vyrábí se z litiny.

Kouřové hrdlo:

Část krbu sloužící pro odvod spalin do kouřovodu. Prostor hrdla se zužuje do kouřové klapky a nebo do vstupu komínového průduchu.

Klapka:

Reguluje odtah spalin v hrdlech krbových vložek. Nikdy se nesmí uzavřít celý otvor z důvodu bezpečnosti. Často se automaticky otvírá při přikládání a eliminuje tak možnost zakouření místnosti.

Kouřová klapka:

Nachází se hlavně u otevřených krbů, kde má ruční ovládání. Reguluje odtah spalin z krbu. Materiálem pro výrobu je litina nebo ocel.

Kouřová komora:

Prostor nad kouřovou klapkou, kde se míchá chladný vzduch z komína s horkými spalinami z ohniště. Děje se to hlavně ze začátku topení.

Účinná výška komínového průduchu:

Výška, která se počítá od zaústění krbu do komína až k vyústění komínového průduchu nad střechou v komínové hlavě.

Sopouch:

Místo, kde se kouřovod zaúsťuje do komína.

Kouřovod:

Kouřovod je potrubí odvádějící spaliny z krbu či kamen do komína. Vyrábí se z černého plechu nebo litiny, ve veškerém sortimentu - kolena, rovné kusy, odbočky.