Krbové obestavby

Těmto opatřením se budete hlavně věnovat, pokud vlastníte domácí zvířata nebo máte malé děti. Je to ta riziková skupina, která se právě o kamna, či krb může popálit.

Ochránit je můžeme pomocí krbové ohrádky, postavené kolem topidla, která znemožňuje přístup. Důležitá je stabilita ohrádky, aby ji dítě na sebe nemohlo převrhnout. Vyrábějí se většinou z kovu, aby ladili s designem krbu, ale vidět můžeme i dřevěné, které tedy kvůli hořlavosti nemohu doporučit. Nevýhodou může být částečné zaclonění ohně.

Někdy se místo ohrádek také používají paravány, které spíše zabraňují odlétání jisker či uhlíků od ohně, ale umožňují přístup ke krbu.