Americká krbová kamna

Americká kamna jsou historický výrobek, který se již dnes nevyrábí, jen opravuje a renovuje. V poslední době ale stoupá v oblibě a začíná být jednou ze zajímavých alternativ vytápění. Svoje jméno získali dle místa výroby. Začali se tedy vyrábět hlavně v Americe, ale jejich výroba se kolem roku 1892 přesídlila i do Evropy. Jak k nám do Čech tak třeba i do Francie. Vyráběla se až do druhé světové války, kdy byla výroba zrušena a už nikdy se neobnovila.

Americká kamna jsou velice zdobná s typickými slídovými okénky, kterými je možné sledovat a kontrolovat oheň. Slídová okénka byla usazeny zezačátku jen zepředu. Na pozdějších konstrukcích můžeme vidět i slídové boky kamen.

Ve své době byli velmi zajímavou novinkou a inovací ve vytápění bytů. Bohaté niklování zvyšuje tepelnou plochu kamen, pomocí které předávají teplo do vytápěného prostoru. Dekorace kamen se odvíjela od stylu v době výroby. Najít tedy můžeme zdobení ve stylu art deco, kubismu či historismu.

Jaká byla inovace kamen?

Jde o celolitinová stáložárná kamna, kterými se topilo bez uhasnutí od podzimu až do jara. Palivo se nasypává zeshora. V minulosti se topilo buď koksem, nebo antracitem. Mezi nevhodná paliva patří uhlí. V dnešní době je možné používat i dřevo a dřevěné brikety. Kamna díky důmyslnému systému spalování zvýšila svojí účinnost až na 80%.

Chytrá konstrukce spočívá v tom, že po nasypání paliva a jeho rozpálení se uzavře komínová klapka, která znemožnila horkým plynům přímý odvod do kouřovodu. Horké plyny byly vedeny do duté komůrky na spodku kamen, kde ohřívaly podlahu a vzduch u kamen a až poté byly odvedeny do komína. Rozdílná teplota se poté regulovala šoupátkem.

Kamna nebyla náročná na přikládání. Stačilo dvakrát za den plně kamna naložit.

Maximální prostor, který byla kamna schopna vytopit, dosahuje až hodnoty 950 m3. Průměrné hodnoty jsou od 100-350 m3.

Renovace amerických kamen

Právě tyto kamna jsou oblíbená pro svůj starožitný a zdobný vzhled, který se velmi hodí do interiéru se starožitným nábytkem i do interiéru moderního.

Jestliže nějaká taková kamna vlastníte a potřebují rekonstrukci, není to již v dnešní době problém. Můžete najít hodně odkazů pro jejich renovaci. Pokud některé součástky chybějí, restaurátoři jsou schopni je znovu odlít a do kamen zasadit. Stará litina se povětšinou čistí pískováním.

Kamna se musejí celá rozložit, vyčistit a pak nazpátek složit. I přesto, že jsou hodně poničená, opět mohou sloužit výborně svému účelu a to jak estetickému, tak topícímu.

Sortiment a cena amerických krbových kamen

V sortimentu můžeme najít kamna o výšce do 90 cm i větší do 140 cm. Při nákupu renovovaných kamen zaplatíme přibližně 50-70 tis. Kč, dle typu kamen. Při renovaci vlastních kamen je samozřejmě cena nižší, vždy závisí na míře čištění a oprav.