Stavba zahradního krbu

Stavba zahradního krbu svépomocí a její cena

Jestliže si chcete postavit krb svépomocí, je to možné. Vždy je lepší získat radu od krbaře, ale zvládnout to lze i samostatně. Před stavbou je dobré si všechno dopředu promyslet, přesně znát konstrukci, podle které budu krb stavět a také vědět, jak má ve výsledku vypadat.

Je vhodné podívat se na příklady staveb třeba na internetu, nebo k tomu určených knih o stavbě krbů a trochu se z nich poučit. Stavba otevřeného krbu na zahradě bude každopádně jednodušší, než jeho stavba v místnosti.

Narozdíl od montovaných krbů, se váha zděných krbů může vyšplhat až k několika tunám, proto potřebují pořádný základ o hloubce cca 60 cm.

Cena, za kterou si krb vyrobíte, je různá dle rozsahu krbu a materiálu. Pokud budete stavět z klasického a nejvíce používaného materiálu tj. kamene, vyjde vás materiál na 2-4 tisíce Kč.

Venku je dostatečný přívod vzduchu, krb netrpí úplně identickými poruchami, jako v interiéru. Při dodržení všech základních pravidel nehrozí žádné větší poruchy s odtahem spalin. Blíže o tom, jak si postavit venkovní krb svépomocí bude v článku stejného názvu v části „návody“.

Materiály pro stavbu zahradního krbu

Přestože zahradní krb nemá takovou výkonnost jako krbová vložka, v ohništi vznikají vysoké teploty, které by mohly klasické stavební materiály poškodit. Proto platí, že na místa namáhaná vysokou teplotou, používáme materiály tomu odolávající.

Materiál topeniště zahradního krbu

Ohniště se vykládá šamotovým materiálem. Je možné jej získat v nejpoužívanější podobě cihliček, ale také plátků a tvarovek. I do ohniště je samozřejmě možné použít krbovou vložku z oceli, či litiny, která se obestaví. Na výběr je jich dnes už velké množství.

Vyzdění zahradního krbu

Na vyzdění krbu se používají klasické cihly a nebo klinkery, či kámen. Obkládat je možné například i pískovcem, žulou, opukou, šamotovými pásky, nebo břidlicí.

Materiál by měl být především odolný proti povětrnostním podmínkám.

Krb bude stát venku jak za mrazu, tak v letních parnech. Materiál by měl ladit také s řešením celého zbytku zahrady. Nejoblíbenějším obkladem se tedy stává kámen nebo pískovec, či šamotové cihly.

Rošt, který je vhodné do ohniště umístit, by měl být z kvalitní litiny, aby mohl sloužit dlouhá léta. Roštů je dnes několik druhů, například svislý, či popelníkový. Grilovat lze samozřejmě i bez speciálního roštu, například jen s jednoduchým kozlíkem umístěným na dně ohniště.

Kozlík je v podstatě rošt na nožičkách. Tato mezera mezi dnem a kozlíkem pak zajišťuje lepší přívod vzduchu k hoření. Kozlík by měl být s užšími mezerami, aby skrz něj nepropadávalo dřevěné uhlí, kterým se bude topit. Ohniště je doplněno grilovacími rošty a grilovací jehlicí.

Vylehčení zahradního krbu

Aby krb nebyl tak těžký, používají se pro jeho vnitřní část lehčené materiály, jako je Ytong, Hebel, pórobeton. Na stavbu komína se využívá žáruvzdorný beton, šamotové cihly a podobně. Na jeho zakrytí kov, nebo měď.

Zapomenout nesmíme ani na lepidla a malty, kterými je potřeba materiál spojit. Hlavní podmínkou je jejich stálost a výdrž ve vysokých teplotách.

Typy pro stavbu zahradního krbu

Jak již bylo zmíněno, konstrukce zahradního krbu není až tak složitá. Nemusíme se starat o přívod vzduchu. Krb nepotřebuje kouřovou komoru, ani kouřovou klapku.

Ze začátku byste se měli zaměřit na výběr správného místa. Sledujte například vanoucí vítr. Umístěte krb tak, aby budoucí kouř neobtěžoval Vás, ani sousedy. Místo by mělo být i dostatečně intimní pro posezení s přáteli, to se dá vyřešit ale i pergolou, či podobnou okrasnou zástěnou.

Okolí krbu by mělo být zpevněno. Může být vydlážděno jak kameny, používanými na stavbu krbu, tak i klasickou venkovní mrazuvzdornou dlažbou. Prostor s krbem může být i krytý. Konstrukce střechy pak vyžaduje více pasů a složitější základy.

Dobře si rozmyslete, jak bude krb vypadat.

Kromě ohniště a komína by měl mít také místo pro uschování paliva, místo pro přípravu grilovaného masa, a také místo, kam odložíte, či schováte grilovací nářadí.

Dalším krokem je zhotovení výkresu krbu s přesnými rozměry a správným dispozičním umístěním. Rozměry je možné i okoukat u již fungujících krbů a zevnějšek si pak lze dotvořit dle svého.

Základní rozměry zahradního krbu

Hodně se podobají konstrukci otevřeného krbu, takže je možné použít stejná čísla.

Komín, zužující se směrem nahoru, může mít výšku až 4 metry, jeho minimální výška je 2,5 metru. Vnitřní rozměry jsou obvykle 20×20 nebo 30×30.

Rozměry ohniště si můžeme přizpůsobit dle svého, protože přívod vzduchu z okolí je dostatečný a neomezuje nás. Při výpočtu rozměrů se používá jediný vztah. Kdy plocha krbového otvoru (K) v cm2 je stejná, jako plocha komínového profilu (P) v nejužším místě vynásobená(N).

Vzorec tedy vypadá takto: K=NxP.

Součinitel (N) se odvozuje od účinné výšky komína. Účinná výška do tří metrů má součinitele (N) 6, mezi 3-4 metry se tento součinitel zvyšuje na 8, ještě vyšších až na 10.

Základy stavby zahradního krbu

Před vlastním betonováním základu je nutné připravit a urovnat terén. Krb by měl mít základy do nezámrzné hloubky, cca 60-70 cm dle oblasti. Základy je dobré ukončit 10 cm nad terénem, čímž se vytvoří sokl, na který krb postavíte. Beton je potřeba vyztužit kameny, nebo ocelovými armovacími pruty. Beton je třeba nechat pořádně vyzrát před dalším postupem. Zrání trvá asi měsíc. Před zráním se beton ještě napouští penetrací a zakrývá lepenkou a někdy i cementovou maltou.

Tělo

Na takto připravený a vyzrálý základ můžeme začít stavět tělo krbu. Můžeme ho vyzdít například z Ytongu, nebo jiných lehčích materiálů a nebo ho vytvořit pomocí desek z lehčeného materiálu. Ty se dají dobře sehnat, brousit i řezat. Spojují se doporučenými stavebními lepidly. Pomocí desky můžeme jednoduše vytvořit stolice, jak pro budoucí krb, tak místo na odkládání a lavice. Jednoduše s nimi tvoříme i niky. Vnitřní lehčí část se pak obezdívá kamenem, cihlami, či šamotkami. Může se také obložit pískovcem, opukou a dalšími materiály.

Ohniště, komín

Samotné ohniště zdíme z šamotových výrobků, které spojujeme příslušným typem malty. U ohniště bychom neměli zapomenout na osazení otvorů v bocích, kam pak budeme moci umístit grilovací jehlu a osazení úchytů pro grilovací rošty uvnitř ohniště. Je dobré mít 2-3 stupně, abychom mohli maso grilovat různými způsoby.

Obvykle se úchyty osazují ve vzdálenosti 20, 40 a 80 cm od kozlíku, či roštu.
U komína můžeme pokračovat se šamotkami, či opakovat cihly nebo kámen, jako u těla krbu. Komín se osazuje nejlépe měděnou stříškou. Ta se umisťuje asi 20-30 cm nad jeho konec.

Sháníte materiál pro zahradní krb? Zadejte si poptávku zdarma!