Konstrukce krbu na pelety

Krbové vložky i kamna nevypadají na první pohled o moc rozdílně, než jejich příbuzní na dřevo a jiná paliva. Hlavní rozdíl je však uvnitř.

Každý takový spotřebič má v sobě zásobník, ze kterého se pak sám dávkuje pomocí šnekového podavače. Pelety z podavače padají do misky v topeništi, kam je přiváděn vzduch pro hoření. Přívod externího vzduchu, jeho ohřátí a distribuci zajišťuje také ventilátor. Odtah spalin je řízený pomocí spalinového ventilátoru.
Možná je konstrukce s nebo bez teplovodního výměníku.

Kamna s teplovodním výměníkem, ohřívají vodu, která je pomocí čerpadla distribuovaná do ústředního topení, či podlahového vytápění.

Zásobník na pelety

Velikost zásobníku je různá, obvykle se do něj vejde od 10 kg do 15 kg pelet, když si ale připlatíme, můžeme sehnat i kamna a krbové vložky se zásobníky na 28-35 kg pelet. Zásobník může být součástí kamen, vložky nebo může být instalován mimo kamna například i v úplně jiné místnosti, než jsou kamna. Máme tak možnost přikládat z jiné části bytu a tím úplně omezit prašnost vzniklou při provozu.

Krbový popelník

Tvorba popela dnes při hoření klesá, proto se popelníky neustále zmenšují, až úplně mizí.

Rozlišujeme dva druhy umístění popelníku. Klasický, kdy je prostor pro popel řešen klasickým vyjímatelným popelníkem. V druhém případě je tento prostor přístupný až po otevření dvířek, kdy se popel vysává nejlépe pomocí krbového vysavače ze zásobníku pod topeništěm.

Hořením pelet se produkuje malé množství popelu, které umožňuje obě tato řešení bez problému využívat.