Dřevostavby pro bydlení

Co je dřevostavba?

Dřevostavbou lze nazývat stavbu, jejíž hlavní nosná konstrukce je z materiálů na bázi dřeva. Toto je v podstatě jediné kritérium, a ačkoliv se může jevit jako opravdu snadné rozeznat na první pohled dřevostavbu, opak je pravdou.

Dřevo se v posledních letech stává materiálem stále více preferovaným, jednak z hledisek ekonomických a ekologických, a také, v neposlední řadě, z hledisek estetických. V tomto bodě si lze proud dřevěné výstavby rozdělit do dvou základních skupin.

Přiznat či nepřiznat?

Do první skupiny zařaďme stavby, u nichž je dřevěná konstrukce ve větší či menší míře přiznána a je tedy na nějaké části stavby viditelná (otevřený krov s trámy, dřevěné nosné sloupky v prostoru, obvodový plášť na bázi dřeva, apod.).

Druhá skupina je zastoupena stavbami, které používají dřevo pouze jako stavební materiál, a ten je ukryt uvnitř konstrukce. Stejně jako u stavby z cihel či tvárnic, kde jsou tyto prvky skryty pod vrstvou omítky nebo obkladu, tak i dřevěná konstrukce zmíněných staveb se nachází pod nějakou pohledovou vrstvou a je tedy neviditelná.

Který z těchto principů je lepší, těžko soudit. Vždy záleží na investorovi a na tom, zda si vybral dřevo pouze jako stavební materiál nebo jako hlavní prvek své stavby.

Bydlím v dřevostavbě

Liší se zásadním způsobem bydlení v dřevostavbě od bydlení ve stavbě z cihel či tvárnic? Při odpovědi na otázku záleží, o kterou dřevostavbu ze zmíněných dvou typů se jedná.

Ve stavbě, která svou konstrukci a materiál nějakým způsobem přiznává, můžeme mluvit o pozitivním působení dřeva, jakožto živého materiálu, na psychiku člověka.

Právě zmíněná živost a zároveň i relativní lehkost materiálu s sebou přináší i méně pozitivní aspekty jako je mírné sedání konstrukce způsobené dotvarováním nebo vysycháním dřeva. Při správném návrhu však lze těmto jevům ve velké míře předejít nebo učinit taková opatření, aby zmíněné jevy neměly negativní dopad na funkčnost stavby a pohodu jejích obyvatel.

Ve stavbách, kde je dřevo pouze konstrukčním materiálem na první pohled nepoznáte, že se nacházíte ve dřevostavbě. Lišit se tedy stavba bude pouze po technické stránce. Dotvarování a vysychání dřeva samozřejmě platí i pro tyto stavby.

Specifickým prvkem bydlení v dřevostavbě je vytápění. Dřevo se vyznačuje malou tepelnou akumulací. V praxi to znamená, že dřevostavba se sice rychleji vytopí, ale také rychleji vychladne. Není to negativní jev. Je jen nutno dopředu myslet na vhodný systém vytápění, který bude reagovat jednak na konstrukci stavby a jednak na požadavky jejích obyvatel.

Bydlení v dřevostavbě tedy může a nemusí být odlišné od jiného typu bydlení. Záleží jen na vás, do jaké míry dovolíte dřevu proniknout do své stavby a potažmo svého stylu bydlení.

TIP: Zjistěte více o dřevostavbách.