Cena a prodej dřevostavby

Cena a prodej dřevostavby

Cena a náklady na stavbu domu jsou důležitým a často rozhodujícím faktorem při výběru a zhotovování projektu. To jaký materiál použiji, není v oblasti výsledné ceny zanedbatelné. Jednotlivé materiály se jednak cenově liší a jednak jsou s vybraným materiálem spjaty další technické požadavky na konstrukci objektu.
Je dřevostavba levnější?

Často kladená otázka. Obecně lze říci, že ano, dřevostavby v průměru vycházejí levněji než stavby z jiných materiálů (především stavby zděné).

Jedním z důvodů je samotný materiál. Dřeva je na našem území dostatek, je tedy cenově dostupné a nabídka na trhu je široká. Z tohoto hlediska máme ideální podmínky pro zvýšení podílu dřevostaveb v celkové výstavbě (v současnosti je podíl velmi malý, okolo 4 %).

Kolik ušetřím?

Důležitým faktorem je velikost objektu (obestavěný prostor – m3, zastavěná plocha – m2). Z vypracovaných studií, zabývajících se právě cenami dřevostaveb a jejich porovnáním s cenami staveb zděných, vyplývá následující. U velmi malých objektů (zhruba do 400 m3 obestavěného prostoru) k žádné větší úspoře nedochází. Poté se však cenový rozdíl dřevostaveb a staveb zděných navyšuje ve prospěch dřevostaveb.

Konečné úspory se pohybují zhruba okolo 5 – 10 tisíci korun na m2 obytné plochy. Výsledná částka však závisí na konkrétní stavbě.

Ceny

Ceny dřevostaveb se samozřejmě liší v případě stavby domu na klíč a v případě stavby svépomocí. Orientačně lze říci, že dřevostavbu na klíč lze pořídit, řádově, od 1,2 milionu korun.