Skladba stěny dřevostavby

Stěna dřevostavby se liší podle toho, o jaký typ dřevostavby se jedná (srubová, panelová nebo sloupková dřevostavba). Sloupková dřevostavba je v dnešní době a na našem území nejrozšířenějším typem, proto si popíšeme právě ji.

Základní kostra

Nosná kostra stěny je tvořena dřevěnými sloupky, základovým prahem a trámem. Tyto prvky dohromady tvoří rám, který je následně z obou stran opláštěn. Do volného prostoru mezi sloupky a deskami opláštění se vkládá tepelná izolace, například minerální vlna. Toto je, řekněme, základní schéma stěny dřevostavby.

Poněvadž prostor pro tepelnou izolaci není dostatečně hluboký, přidává se vrstva izolace ještě z jedné, případně z obou stran, tedy z interiéru i exteriéru. Na straně interiéru může prostor přidané izolace sloužit i pro rozvody elektrického vedení. Následuje opláštění, z interiérové strany například sádrokartonovými deskami, nebo deskami z materiálů na bázi dřeva.

Z exteriérové strany může za přidanou vrstvou izolace následovat omítka, nebo nějaká dřevěná fasáda.

Funkčnost skladby

Takováto skladba stěny může být z hlediska propustnosti vodních par difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená. V současnosti se preferuje spíše difuzně otevřený systém. Ten spočívá v tom, že je umožněno volnému prostupu vodních par z interiéru do exteriéru, a to takovým způsobem, aniž by docházelo ke kondenzaci vodních par v konstrukci stěny. Zkondenzovaná a usazená pára v konstrukci stěny dřevostavby by totiž mohla mít neblahé důsledky na životnost celé stavby.

Materiály

Pro možný průchod páry konstrukcí je třeba zvolit takovou skladbu materiálů, u které difuzní odpor jednotlivých materiálů klesá směrem do exteriéru. Na vysvětlení: pára při průchodu konstrukcí postupně ztrácí svou, řekněme, energii, a pokud by na konci své cesty narazila na materiál s velkým difuzním odporem, už jej nemůže překonat a zůstane uzavřena v konstrukci. Pro představu, největší difuzní odpor má například sklo, dlaždičky, apod., tímto materiálem pára neprojde.

Příklad vhodné skladby

Směrem z interiéru do exteriéru (difuzní odpor jednotlivých materiálů klesá).
Sádrokarton – vnitřní tepelná izolace (minerální vlna) – OSB deska – tepelná izolace, mezi nosnými dřevěnými sloupky (minerální vlna) – DHF deska (konstrukční dřevovláknitá deska, nízký difuzní odpor) – vnější tepelná izolace (minerální vlna) – pohledová vrstva stěny (omítka, typ provětrávané dřevěné fasády, apod.).