Dřevostavby – rodinné domy

Je dřevo vhodným materiálem pro stavbu rodinného domu?

Zcela určitě. Přesto se na našem území dřevostavby jako rodinné domy netěší příliš velké oblibě. Zastoupeny jsou pouze ve 3-4 % z celkové výstavby rodinných domů. Oproti sousednímu Rakousku či Německu, které mají srovnatelné klimatické podmínky, lze říci, že i tradici, je to opravdu málo. O podílu výstavby dřevostaveb v severských zemích netřeba se ani zmiňovat. Nicméně rok od roku obliba i výstavba dřevostaveb u nás stoupá.

Proč dřevostavbu?

Postavit si rodinný dům ze dřeva má své určité výhody. Tou první je zajisté cena. Dřevostavby vycházejí v průměru podstatně levněji než zděné stavby (určujícím faktorem je velikost obestavěného prostoru, v případě velmi malých rodinných domů k úspoře nedochází).

Dalším plusem je samotný materiál – tedy dřevo. Je to materiál plně obnovitelný a zátěž na životní prostředí je minimální (z velké většiny se zpracovává i dřevní odpad). Obecně řečeno, dřevo je materiálem ekologickým.

Můžete též zohlednit pozitivní působení dřeva, jakožto přírodního materiálu, na psychiku a zdraví člověka.

Z technického hlediska jsou dřevostavby naprosto funkčními objekty splňujícími platné normy, ať už tepelně-technické, protipožární, či jiné.

Výběr rodinného domu

Rodinné domy – dřevostavby jsou v nabídce mnoha firem. Pokud tedy preferujete nechat si postavit rodinný dům na klíč, máte téměř nepřeberný výběr typových domů. Při výběru firmy je rozumné zvážit její dosavadní zkušenosti se stavbou dřevostaveb. Životnost a funkčnost staveb ze dřeva totiž závisí na jejich správném návrhu a provedení.

Také je samozřejmě možné se do stavby pustit svépomocí. Zde je naopak rozumné zvážit své vlastní zkušenosti, dovednosti a vědomosti.