Kanadské dřevostavby

Kanada je jednou ze zemí s největším podílem dřevostaveb v celkové výstavbě. Ten dosahuje až k 85 % (v Evropě se k tomuto číslu blíží jen Finsko). Zásluhu na tom má dlouholetá tradice a také dostatek materiálu – dřeva, jehož cena je z tohoto důvodu opravdu nízká.

Kanadský princip

Kanadským dřevostavbám dominuje typ panelový. Stavby postavené tímto způsobem se řadí k dřevostavbám masivním, stejně jako stavby srubové. Ve své podstatě se jedná o totožný princip. Stěna objektu se skládá z jednotlivých masivních prvků, které jsou skládány na sebe a fixovány určitým systémem (v současnosti je nejpoužívanější systém pero – drážka).

Panely vytváří dřevěnou stěnu, která má vynikající pevnostní charakteristiky. Z konstrukčního hlediska bývají panely uvnitř vyplněny tepelnou izolací. Vrstvu tepelné izolace lze ke konstrukci ještě přidat, nejčastěji z exteriérové strany.

Firmy nabízející stavbu kanadským systémem povětšinou používají i materiál – dřevo dovážené přímo z Kanady. Opodstatňují to tím, že tamní dřevo se vykazuje mnohem lepšími mechanickými vlastnostmi a je tedy kvalitnější než dřevo místní a díky následné úpravě se výrazně prodlužuje jeho životnost. Používá se především dřevo smrkové, cedrové nebo borovicové.

Stavba panelovým systémem

Na trhu je poměrně dost firem nabízejících stavbu dřevostaveb kanadskou technologií. Samotná stavba není z konstrukčního hlediska příliš náročná, neboť jsou dodávány předem vyrobené (prefabrikované) panely, které se na stavbě smontují dohromady. Panely jsou však samozřejmě mnohem těžší než jednotlivé dřevěné prvky, užívané u jiných systémů.

Stavby postavené kanadskou technologií bývají o něco dražší než stavby postavené, u nás nejrozšířenějším, sloupkovým systémem. Důvodem je poměrně vysoká cena dřevo-panelů.

TIP: Chcete chatu v jiném stylu? Uvažujte o kanadské roubence.