Montované dřevostavby

Stavba dřevostavby probíhá tzv. montováním. To je spojování jednotlivých dílů nějakým systémem nebo pomocí speciálních spojovacích prvků. Obecně lze říci, že všechny typy dřevostaveb jsou montované.

Výhody montovaných staveb

Suchý způsob výstavby – tedy montování – je způsobem, který nezahrnuje tzv. mokré procesy. To má tu výhodu, že výstavba je z velké části nezávislá na počasí a stavba může probíhat i v zimních měsících. Též odpadají nutné technologické přestávky, což má velký vliv na rychlost výstavby.

Nespornou výhodou je také malá technologická náročnost konstrukce a s ní spjaté nároky na vybavení potřebné pro zhotovení stavby.

Jednotlivé prvky konstrukce bývají připraveny, ošetřeny, případně vyrobeny předem a na staveništi dochází pouze k jejich montáži, což má opět vliv na rychlost výstavby.

Typy

masivních dřevostaveb, jako jsou sruby, stavby z dřevo-panelů nebo roubené stavby, dochází k montování jednotlivých prvků na sebe a tím je vytvářena dřevěná stěna. U srubů se jedná o dřevěné kulatiny nebo trámy. V dnešní době se tyto prvky spojují systémem pero – drážka (tento systém nahrazuje tradiční vymazávku). U panelových a roubených staveb se používá systém obdobný.

Sloupkové dřevostavby - lehké dřevostavby (u nás nejrozšířenější typ) - se montují pomocí speciálních spojovacích prvků. Používá se jednak hřebíkových spojů pro upevnění deskového materiálu (OSB desky a jiné), a jednak speciálních ocelových patek, úhelníků, apod., sloužících k upevnění jednotlivých konstrukčních prvků jako jsou nosné dřevěné sloupky, trámy, překlady, atd.

Doba výstavby

Základní nosná kostra objektu je zhotovitelná za pár týdnů. Celý objekt lze postavit řádově za pár měsíců. Nejčastější uváděná doba výstavby uváděná firmami, které zhotovují dřevostavby na klíč, je 3 -4 měsíce. Závisí ovšem na velikosti a složitosti konkrétní stavby.

TIP: Podívejte se na sloupkové dřevostavby.

TIP: Chcete se dozvědět více? Podívejte se http://montovany-dum.cz/.