Krytiny šikmé střechy

Při výběru krytiny šikmé střechy je za potřebí znát sklon naší střechy, protože každý výrobce uvádí „Bezpečný sklon střechy“. Jedná se o úhel, při kterém je vlastní krytina schopna spolehlivě odvádět srážkovou vodu bez pojistné hydroizolace (PHI). Při nedodržení bezpečného sklonu, který bývá 22 - 30°, je vyžadováno provedení PHI. (nejmenší povolený sklon při zajištění vodotěsného podstřeší je 12°)

Betonová taška

Patří k nejběžněji používaným taškám v ČR pro svou schopnost dokonale odolávat vnějším teplotním vlivům, zatížení a vlhkosti. Betonové tašky se vyrábějí v mnoha tvarových a rozměrových provedeních, vyrábějí se velkoformátové i maloformátové. Spotřeba maloformátových tašek je zhruba 36 ks/m2 a velkoformátových cca 8 ks/m2, což při jejich váze odpovídá běžnému zatížení od střešní krytiny.

Krytina se začíná pokládat od okapu k hřebeni, každá nová řada překrývá vždy tu spodní (vodotěsnost je zajištěna přesahem nebo skládáním tašek do drážek).

Největší výhodou je dokonalá mrazuvzdornost (dokáže odolávat až 25 zmrazovacím cyklům) a kvalitní povrchová úprava.

Jedinou nevýhodou je provádění prostupů od ventilací apod., v tomto případě je nutné používání tvarovek a dokonalé provedení izolací.

Pálená taška

Vyrábí se z keramických surovin, popř. s přísadami, vypalováním. Výroba se provádí ražením (z plástu suroviny se razí sádrovým lisem) nebo tažením (odřezává se z pásu). Povrch krytiny se zachovává režný (bez povrchové úpravy) nebo se povrch upravuje glazováním či engobováním (nanášení ochranné vrstvy na povrch).

Na trhu jsou k dostání velko i malo-formátové tašky. K nejběžněji vyráběným patří tzv. bobrovka o rozměrech 180×180 mm a klasické obdélníkové tašky.

Způsob krytí (odolnost vůči zatékání) je určen provedením drážky (na straně, čele, patě) a způsobem vyskládání (jednodrážkové, dvoudrážkové tašky), které musí dodržovat minimální délkové překrytí, jež se liší dle sklonu střechy.

Důvodem, proč se tato krytina používá, je její lehkost, cena a odolnost vnějším vlivům (vydrží až 150 zmrazovacích cyklů).

Plechová krytina

Jako imitace klasických střešních krytin se používají různé plechové krytiny (titanzinkové, měděné, slitiny aj.), které se vyrábí jako rovné nebo profilované tabule. Vyrábí se o velikostech cca 1,5×1,5 metru. Při výrobě je na jejich povrch aplikována ochranná vrstva, nejčastěji plastovým nátěrem, popř. jsou posypány drtí pro zvýšení autentičnosti.

Krytiny jsou používány pro minimální potřebu údržby (nekorodují) a pro svou lehkost (nezatěžují zbytečně nosné konstrukce).

Vegetační střechy

Hitem poslední doby je zatravnění i šikmé střechy, které je nejekologičtějším způsobem. Realizaci smí provádět pouze kvalifikovaná firma, kvůli důslednosti a funkčnosti střechy. Jedná se o nákladnou záležitost, působící velice klidným dojmem a zvyšující množství zeleně v městské zástavbě.