Otvory v nosných konstrukcích

Otvor v nosné konstrukci by mohl být chápán jako oslabení, jež by mohlo mít neblahý vliv na statiku celého domu. Aby nedocházelo k těmto nepříjemnostem, existují nosné překlady, jejichž úkolem je přenášení zatížení nad otvorem do bočních stěn otvorů.

Obecně platí, že se volí nosné prvky z materiálu, z kterého je celý dům stavěn, ovšem nemusí to být vždy pravidlem, dochází ke kombinaci materiálu (např. betonový překlad do keramického zdiva), která se nedoporučuje z fyzikálních vlastností (rozdílné chování materiálu při změnách teplot apod. a možný vznik trhlin aj.).

Betonové překlady

Mezi nejrozšířenější patří železobetonové překlady, které jsou v posledních letech nahrazovány, jelikož beton jako materiál má velice špatný tepelný odpor a vyžaduje větší množství dodatečné tepelné izolace (prodražuje výstavbu). Využívají se překlady monolitické (zhotovované přímo na stavbě vylitím do bednění) a nebo překlady prefabrikované (vyrobené v továrně). Výhodou překladu monolitického je provedení jakékoli velikosti a tvaru, ovšem prefapřeklad se používá typizovaný od výrobce a jeho použití je omezené.

Keramické překlady

S rostoucími tepelnými požadavky se uplatňuje použití keramických překladů. Tenhle prvek má vnitřní nosnou část betonovou, jež se obaluje keramickými „destičkami“. V současné době se na trhu vyskytuje škála různých výrobků (dle výrobce). Objevují se i překlady pro zabudování okenních rolet, vedení instalací aj. Princip montáže překladů vždy vychází ze skladby jednotlivých nosníčků (počet závisí na tloušťce zdiva) a vložené vrstvy tepelné izolace. Tudíž není překlad kritickým místem pro tepelnou stabilitu budovy a nevznikají teplené mosty (místo, kde dochází k unikání nadměrného množství tepla).

Pórobetonové překlady

Pro stavby z pórovitých materiálů jsou navrhovány pórovité překlady, které se při výrobě vyztužují. Překlad vzniká skladbou jednotlivých nosníků nebo jednotlivým nosníkem. Při návrhu překladů se čerpá z katalogů výrobců, jelikož jsou přesně určeny parametry pro jednotlivé nosníky (stejně jako u keramických).

Jejich dodatečné upravování na stavbě je zakázáno!

Ocelové překlady

Poslední a nejvíce obtížný je ocelový překlad. Navrhuje se z válcovaných profilů typu I, U. Realizace ovšem s sebou nese řadu problémů. Nejprve musí dojít k řádnému ukotvení nosníků, je zapotřebí provést velmi důkladnou tepelnou izolaci a svou vahou velmi zatěžuje konstrukci. Více než na otvory se ocel používá na průvlaky (větší mohutnější překlad) a jiné stavební konstrukce.