Rekonstrukce jádra

Původní umakartová jádra se dnes nahrazují novými vyzděnými nebo montovanými stěnami ze sádrokartonu. Je potřeba je vyměnit nejen z estetického hlediska, ale také z důvodu požární bezpečnosti, zároveň se vyřeší i ostatní problémy, vymění se nevyhovující hliníkové elektrické rozvody, zaizoluje se a odvětrá rozvod teplé vody.

Stavební úřad

Problém nastává, pokud se komplexně nerenovuje jádro celého domu, ale nájemník se přesto rozhodne k výměně jádra ve svém bytě.

Vzhledem k tomu, že nájemník buduje nové stěny do budovy, která mu nepatří, musí se zavázat, že po odstěhování, nebude požadovat náhradu. Navíc musí mít písemný souhlas od všech majitelů domu, který doloží k žádosti na stavební úřad. Dle stavebního zákona spadá výměna bytového jádra pod kolonku, u které je potřeba stavební povolení.

Rozhodně je lepší pokud se dohodnou nájemníci a vymění se bytová jádra najednou v celém domě, dá se na to využít rozpočet domu. Navíc z toho plyne i více výhod, rozhodně je levnější, pokud stavební firma buduje v jednom domě všechna jádra, určitě poskytne slevu. Celkově je zajištěna požární bezpečnost a provede se kontrola rozvodů, nehledě na to, že se zamezí zbytečnému šíření hluku jádrem.

Pokud se tedy nájemník rozhodne vyměnit jádro pouze ve svém bytě, je nutná spolupráce se stavebním inženýrem, který zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Po schválení stavebního úřadu se může začít s výstavbou, kladou se vysoké nároky na technologii zpracování, nesmí dojít k narušení či poškození budovy.

Samotná realizace

Existuje více typů panelových domů a s tím souvisí i více typů bytových jader. Nejprve je potřeba si promyslet, zda je vhodnější mít záchod s koupelnou dohromady nebo zvlášť. S technickým řešením vám pomůže projektant, který zpracuje projektovou dokumentaci. Pokud se rozhodnete zvětšit prostor koupelny, zmenšíte tím ostatní prostory, nejčastěji kuchyň. Proto je potřeba udělat kompromis a promyslet si, zda jste ochotni obětovat část kuchyně. Samotnou realizaci si může investor udělat svépomocí, ale na specifické práce je lepší povolat odborníka. S odbornou formou se uzavírají smlouvy o dílo, které obsahují přesný rozsah prací a při špatně provedené práci je možnost reklamace.

Je potřeba počítat s bouracími pracemi, které samozřejmě produkují stavební odpad. Při bourání ve vyšších podlažích se musí počítat s odstraněním odpadu pomocí skluzu popřípadě likvidací po částech, někdy se je nezbytné přistavit kontejner.

Po odstranění umakartového jádra se realizují nové příčky. Můžeme zvolit dva způsoby provedení. Prvním způsobem je vyzdění z plynosiliká­tových, či jiných tvárnic, které jsou těžší a více zatěžují původní konstrukci, ale bez problému můžeme instalovat těžší zařizovací předměty např. WC či umyvadlo. Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní stropní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u tvárnic se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek. Úprava povrchu toho tipu příčky je opatřena impregnací proti vodě, provedením dokončovacích prací je výměna jádra hotová.

I při výměně bytového jádra je potřeba statický posudek nosné konstrukce.

Pokud se nemění komplexně jádro v celém domě, nesmí dojít k narušení stávajících stoupacích potrubí a neměly by se měnit půdorysné rozměry šachty.

Musí být zajištěn jednoduchý přístup k šachtě, kudy stoupací potrubí prochází. Pokud je součástí šachty i plynové potrubí, zajistí se odvětrání šachty pomocí mřížek umístěných u stropu a pod podlahou nebo odvětrání do exteriéru

TIP: Zjistěte více o bytových jádrech .