Rekonstrukce rozvodů

Součástí rekonstrukce bytu je výměna dosloužených rozvodů elektra. Stávající hliníkové rozvody nesplňují normové požadavky a nároky zvyšujícího se počtu zařizovacích předmětů. Staré neudržované vedení způsobuje vypadávání pojistek a v horším případě i požáry, proto je nezbytná jejich výměna.

Při komplexní rekonstrukci se oprava elektrických rozvodů provádí až po výměně zdravotně technických instalací (vodovodu, kanalizace, plynu). Rozvod elektra je více flexibilní, tudíž se snadněji vyhne ostatním rozvodům, jejichž poloha je již známá. Základem úspěchu je promyšlený projekt, je vhodné si předem určit rozmístění zařizovacích předmětů z důvodu umístění světel, zásuvek a vypínačů.
Použití původních drážek rozvodů je často nemožné a frézování panelu je velmi náročné, proto se nové rozvody aplikují do soklových plastových lišt. Pro rozvody ke světlům je možné použít již zabudované trubky. Další možností je schování rozvodů do sádrokartonových konstrukcí. Soklové lišty se vyrábějí velmi esteticky, problém nastává u otvoru pro dveře. V tomto místě je možné s lištou pokračovat, což se investorům často nelíbí, zde není jiná možnost než vysekat drážku, do které se následné vloží pancéřová trubka.

Bytový rozvaděč je umístěn v předsíni bytu, který obsahuje jističe k jednotlivým obvodům.

Rozvaděč musí být na viditelném místě opatřen speciálními dvířky. V bytě je více obvodů, obvody světelné a zásuvkové. Každý obvod má svůj jistič, tudíž se dají nezávisle na sobě vypnout. Problémovými místy jsou kuchyň a koupelna, pokud je v ní umístěna pračka. V kuchyni je umístěno mnoho elektrických spotřebičů a zásuvky v koupelně, kde je pračka bez přívodu teplé vody, by měly být napojeny pouze na jeden samostatný obvod. Pro koupelnu platí více pravidel, pokud je opatřená otopným tělesem, je nutné, aby mělo také samostatný obvod.

Kovové vany a kovové sprchové kouty by měly být izolované od stavebních konstrukcí a jiných vodivých předmětů. Jinak musí být všechny kovové předměty v koupelně včetně vodovodního potrubí vzájemně pospojované a napojené na vodič zásuvek v koupelně.

Instalace rozvodů musí provádět odborně způsobilá osoba, před uvedením rozvodů do provozu se provedou kontrolní zkoušky a zpracuje se revizní zpráva, která doloží, že je vše provedené dle norem a požadavků.