Externí přívod vzduchu ke krbu

Přivádět vzduch ke krbu je důležité hlavně pro hoření paliva v topeništi. Jestliže máte krb ve starším objektu, tak si může brát vzduch z interiéru, ten se pak doplňuje netěsnostmi v konstrukci. Například při oknech a dveřích.

Moderní stavby ale tyto netěsnosti maximálně eliminují a tak by se při chodu krbu vzduch v interiéru brzy vyčerpal. Krb by potom hořel jen při otevřeném okně. Mohl by kouřit do prostoru. Z tohoto důvodu je potřeba přivádět externí vzduch ke krbu.

Situování přívodu a jeho provedení

Přívod je dobré situovat přímo pod krb nebo tak, aby směřoval rovnou ke krbu bez dalších překážek.

Vhodné je, když může být třeba pod krbem předehříván. Přivádí se do krbové obestavby, nebo se přímo napojuje na krbovou vložku, jestliže je k tomu přizpůsobena. V tom případě je v krbové vložce zespodu připravený otvor na instalaci přívodu, bývá o minimálním průměru 100 mm, někdy až 150 mm. Průměr přívodu závisí většinou na jeho délce. Je proto dobré ho zkonzultovat s odborníkem.

Přívod je tvořen izolovanou plastovou trubkou, nejlépe osazenou uzavírající klapkou. Ta brání studenému vzduchu vniknout přes vložku až do komína a zabraňuje ochlazování vnitřního prostoru během netopení. Přesné parametry pro přívod externího vzduchu k vložce zjistíte v jejím technickém listě.

Při náročnějších systémech je možné i přívod externího vzduchu osadit ventilátorem. Stává se to v případě, kdy se vytápí více místností, či velký prostor při teplovzdušném vytápění.