Parapety, ostění, překlady

Parapety

Vnější parapet musí řádně odvádět ztékající dešťovou vodu směrem od okna. Bývá osazen do omítky ostění. Vnitřní parapet má pak především funkci dekorativní. Je nutno ho však řešit v závislosti na osazení případného topného tělesa pod oknem.

Ostění

Ostěním se rozumí postranní část okenního otvoru ve stěně. Ostění slouží k ukotvení oken do stěn, musí proto mít požadovanou únosnost.

Překlady

Překlady, nebo-li nadpraží jsou horní částí otvorů. Jedná se o nosné konstrukce, které přenášejí zatížení z přilehlých částí stropu a zdiva do bočních stěn otvorů. Materiál překladu se odvíjí od typu zdiva, mohou tedy být: zděné, železobetonové či keramicko-železobetonové.