Naftové topení

Naftová topidla se používají především pro vytápění hal, hrubých staveb nebo jako přenosná topidla. Vytápění těmito topidly vychází poměrně levně, při jejich používání však musíme klást velký důraz na větrání místností, kde je takové topidlo používáno. Při vytápění dochází k vysokému spalování kyslíku.

Palivo

Orientačně je potřeba zhruba 1 litr nafty na výrobu 10 kW tepla. Používat by se mělo pouze kvalitní palivo (nafta nebo v některých případech extra lehké topné oleje), jinak dochází k zanášení topidla a může dojít k jeho poruše.

Základní rozdělení naftových topidel:

Naftová topidla s přímým spalováním

Používají se především při vysoušení staveb nebo pro vytápění průmyslových objektů. Teplota ohřátého vzduchu při výstupu má až 800 °C. Je proto potřeba brát zvýšený ohled při manipulaci s topidlem a při pohybu kolem tělesa. Topidla mají dobrý poměr ceny a výkonu. Vysoký průtok vzduchu zaručuje rychlé vytopení místnosti či objektu. K topidlům je možném dokoupit podvozek s koly pro snadnou manipulaci s tělesem.

Naftová topidla s nepřímým spalováním

Součástí naftových topidel s nepřímým spalováním je spalovací komora, ze které jsou spaliny odváděny pomocí komína. Proto je možné používat tyto topidla i v místnostech s výskytem osob a tam, kde jsou přímo odcházející spaliny nežádoucí.

Druhou variantou je použití topidla vně objektu a pomocí hadic vhánět vzduch do interiéru.

V takovém případě ale platí, že čím kratší hadice, tím lepší. Pokud by byly přívodní hadice zbytečně dlouhé, dojde k vysokým tepelným ztrátám. Tato topidla mají velmi vysoký výkon.

Infračervená naftová topidla

Naftová infračervená topidla vyrábějí teplo zářením. Jsou vhodná pro lokální vytápění velkých prostor. Jejich použití je ekonomické ve velkých halách, které nemusejí být vytápěny celoplošně. Používají se například při sušení nebo rozmrazování. Jejich součástí jsou kolečka, aby byla zajištěna snadná manipulace. Dokážou přeměnit 99 % nafty na teplo.

Stacionární topidla na naftu a ELTO (extra lehké topné oleje) pro vytápění průmyslových objektů

Stacionární topidla na naftu a ELTO jsou vhodná pro vytápění velkých hal, skladů a dílen.

Nutná je ventilace místností, aby se zabránilo nedostatku kyslíku. Účinnost takovýchto topidel se pohybuje okolo 90 %. Mají vysoký průtok vzduchu, takže dokážou vytopit objekt velmi rychle. Topidla mívají zabudovaný pokojový termostat a elektronickou regulaci.