Jak zvolit vhodný materiál

Zkusím tu vypsat několik základních otázek, které byste si měli před pořízením fasády zodpovědět. Měli byste si uvědomit, že fasáda domu musí během let odolávat různým znečištěním. Jak od aut, tak od počasí, proto by její konstrukce měla být kvalitní. Vlastní fasádu si můžete rozdělit na více a méně znečištěné zóny. Je obecně známo, že sokly trpí nejvíce, proto je dobré na ně použít kvalitnější materiál. Při silném znečištění pomáhá hlavně obklad z kvalitních materiálů.

V jakém prostředí se Váš dům nachází? Je- li prostředí prašné, městské, je lepší použít lehce omyvatelné fasády, kde se špína spláchne s deštěm. Kolik práce chcete věnovat údržbě fasády? Nejlépe žádnou, zněla by možná nejčastější odpověď. Na to jsou vhodné různé keramické a betonové, či kamenné obklady, které jsou stálé a nevyžadují po dlouhou dobu žádné opravy.

Při výběru závisí samozřejmě také na Vašich financích, ty se samozřejmě odráží na kvalitě a životnosti fasády. Nejlevnější klasickou variantou jsou omítky. Obklad je vždy o něco dražší.

Jakou barvu by měla fasáda mít? Najít světlostálý materiál na fasádu není až tak těžké, ale finančně náročnější.

Ať už vyberete jakýkoliv materiál, většinou ho lze aplikovat na oba typy konstrukce. Jak na jednovrstevné, tak sendvičové zdivo. Například i omítka může být na provětrávané konstrukci.

V každém případě je nutné, abyste u jakéhokoliv Vašeho materiálu správně vyřešili detaily stavby, protože špatné počasí může zničit i ten nejodolnější materiál.