Plynové kotle

Základní rozdělení plynových kotlů:

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační kotle mají velmi vysokou účinnost. Spaliny obsahují vysoké množství horké vodní páry. Tyto spaliny, které v kotli vznikají a odcházejí do komína, se vracejí přes výměník, kde zkondenzují, zpět do kotle a jsou využity k ohřevu vody.

Výhody kondenzačních plynových kotlů:

  • velmi vysoká účinnost
  • provozní úspory až 30 %
  • nízké emise
  • kotel je možné řídit na dálku pomocí počítače nebo mobilního telefonu

Nevýhody kondenzačních plynových kotlů:

  • vyšší pořizovací náklady (časem se vrátí zpět)
  • vyžaduje větší stavební úpravy (méně vhodné při rekonstrukcích)

Konvenční plynové kotle

Maximální účinnost konvenčních neboli klasických kotlů se pohybuje kolem 90 %.

Výhody konvenčních plynových kotlů:

  • vhodnější při rekonstrukcích (vyžaduje menší stavební úpravy)

Nevýhody konvenčních plynových kotlů:

  • nižší účinnost než u kotle kondenzačního
  • vyšší roční náklady za plyn než u kotle kondenzačního