Druhy vytápění

Občasné

Občasné, neboli příležitostné vytápění, je vytápění, kdy provoz zařízení je v běhu méně než 5 následujících dní nebo s více než dvoudenní přestávkou mezi jednotlivými provozními cykly. Popřípadě do této skupiny patří také krátkodobé vytápění, to znamená vytápění s dobou provozu kratší než 8 hodin denně.

Nepřerušované

Provoz otopné soustavy činí 24 hodin denně. Maximální délka přerušení dodávky tepla ze zdroje tepla do soustavy nesmí být delší než 2 hodiny. V součtu během dne nesmí přerušení dodávky tepla trvat více než 4 hodiny.

Přerušované

Doba provozu zařízení je kratší než 24 hodin denně. Popřípadě doba přerušení dodávky tepla během jedné přestávky je delší než 2 hodiny nebo celková doba otopných přestávek přesáhne 4 hodiny denně.

Etážové vytápění

Etážové, neboli bytové vytápění, je zvláštní případ ústředního vytápění. Ze společného zdroje tepla jsou vytápěny byty umístěné v jednom podlaží budovy. Používá se pro vytápění jednopatrových objektů nebo jednotlivých bytů v činžovních domech, rodinných domech, atp. v rámci jednoho podlaží.