Vytápění biomasou a dřevem

Biomasa

Biomasa je hmota organického původu – rostlinného nebo živočišného. Může se rozdělit na biomasu suchou a mokrou.

  • Suchá biomasa – dřevo, dřevní odpad a suchý rostlinný odpad. Tato biomasa se většinou zpracovává suchými procesy, jako je spalování nebo zplyňování.
  • Mokrá biomasa – exkrementy hospodářských zvířat. Tento druh biomasy se zpracovává mokrými procesy v bioplynových stanicích.

Biomasa a vytápění

V kontextu s vytápěním, a tedy s energetickými zdroji vhodnými ke spalování, se jedná hlavně o klasické dřevo, ale i dřevní hmotu jako jsou piliny, štěpka a kůra. Tyto hmoty se zpracovávají do formy briket nebo pelet.

Proč topit biomasou?

Kotle na biomasu jsou ekonomické a nezatěžují životní prostředí. Hodí se pro vytápění rodinného domu, chalupy i bytu.

Biomasa patří mezi obnovitelné zdroje energie, které začínají hrát v dnešním světě důležitou roli, ať už z důvodu snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů nebo z hlediska snižování emisí skleníkových plynů.

Dotace na topení biomasou

Ve snaze podporovat používání obnovitelných zdrojů energie stát vyhlašuje každý rok státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Je potřeba sledovat termíny podání žádostí o dotace na kotle na biomasu.

Vytápění dřevem

Vytápění dřevem je klasický způsob vytápění biomasou používaný od pradávna, nezatěžuje životní prostředí a je ekonomické. Patří mezi nejlevnější alternativy vytápění. Na moderní kotel na dřevo si můžete zažádat o dotaci z programu „Zelená úsporám“.

Při topení dřevem počítejte s potřebou jeho případného zpracování, které vás bude stát určitou námahu, ale může být také příjemným způsobem aktivní relaxace.

Výhodné je, pokud bydlíte blízko lesa a můžete dřevo odkoupit od hajného, to vás vyjde určitě levněji, než při nákupu dřeva v určených prodejnách.

Jakým dřevem je vhodné topit?

Pokud chcete, aby vaše kamna dosahovala co nejvyššího výkonu a zároveň měla co nejnižší spotřebu dřeva, je potřeba topit pouze kvalitním a dostatečně vyschlým dřevem. V opačném případě budete mít vysokou spotřebu dřeva a zároveň budete kamna ničit.

Výhřevnost dřeva a co ji ovlivňuje

Výhřevnost dřeva je závislá na jeho vlhkosti a na jeho chemickém složení, to znamená, že každé dřevo má jinou výhřevnost a jinak hoří. Ideální vlhkost dřeva pro topení v kamnech je 20 %, proto musí dřevo poměrně dlouho schnout. Pokud je vlhké, spotřebovává se velká část energie při topení na jeho vysušení, a tudíž má mnohem menší výhřevnost.

Vlhké dřevo produkuje velké množství dýmu a hodně dehtuje, čímž se kamna zanáší.

Skladování dřeva

Pro skladování dřeva je potřeba mít dostatečně prostorné místo. Aby dřevo dostatečně vyschlo, je nutné jej skladovat ideálně po dobu dvou let. Mělo by být chráněno před přímým deštěm, uskladněno na větraném a krytém místě.

Jaký druh dřeva zvolit?

Dub

Dub patří mezi tvrdá dřeva, je asi nejpoužívanějším dřevem pro topení, protože hoří pomalu a pokud je správně vyschlý, má výbornou výhřevnost.
Jeho vysychání trvá až čtyři roky, napřed se skladuje po dobu dvou let nezakrytý, dešťová voda jej tak zbaví tříslovin. Poté se musí uskladnit na jeden až dva roky na zakryté místo, aby mohl dostatečně vyschnout. Následně je dřevo připraveno k zatápění.

Buk a jasan

Mají tvrdé dřevo, velmi vhodné pro topení v kamnech. Toto dřevo je třeba uskladňovat na krytém místě, protože je náchylné k zahnívání, čímž se ztrácí výhřevnost.

Měkká dřeva - bříza, topol, vrba

Jsou vhodnější především na zátop, hoří poměrně rychle.

Jehličnaté stromy

Obsahují hodně pryskyřice, hoří rychle a mají nižší výhřevnost.

Smrk a borovice

Mají velmi měkké dřevo, které je vhodné na tvorbu třísek pro snadné roztopení kamen.

Dřevěné brikety

Další alternativou pro topení v kamnech jsou dřevěné brikety. Vyrábějí se z dřevního odpadu a lisují se do tvaru válce.