Kapalinové solární kolektory

Kapalinový kolektor je vlastně plochá absorpční deska, kterou protéká teplonosné médium. Může to být také sestava jednotlivých speciálních trubek tvořících termický solární kolektor.

Takovéto sluneční kapalinové kolektory se používají:

  • k vytápění
  • k přípravě teplé užitkové vody
  • k ohřevu vody v bazénu

Podle konstrukce a možnosti využití se termické solární kolektory dělí na:

Ploché kapalinové sluneční kolektory

Absorbér v kolektoru zachycuje sluneční záření, které následně přeměňuje v tepelnou energii. Teplonosná kapalina dopraví vzniklé teplo do výměníku, kde je pak využito k vytápění, k ohřevu teplé užitkové vody nebo je uskladněno v akumulační nádrži k pozdějšímu využití.

Teplonosnou látkou je voda s příměsí nemrznoucí ekologicky nezávadné kapaliny.

Účinnost takovýchto zařízení se pohybuje okolo 80 %, životnost jednotlivých komponentů kolem 30 let.

Bazénové kapalinové sluneční kolektory

Kolektor je tvořen pouze absorbérem, který má černou barvu, aby dobře pohlcoval světlo. Tento druh kolektoru je nejjednodušším typem slunečního kolektoru.

Vakuové kapalinové sluneční kolektory

Vakuové kapalinové sluneční kolektory mají vyšší účinnost a nižší tepelné ztráty. Jejich výkon je poměrně vysoký i při nízkých venkovních teplotách v zimě a při zatažené obloze na jaře a na podzim. Přeměňují difúzní světlo na tepelnou energii a ohřívají vodu na vyšší teploty než ploché kolektory. Nevýhodou je vyšší cena než u plochých kolektorů.