Výhody a nevýhody

Využití rekuperace

Výhody:

Nižší náklady na provoz vytápění. Vzduch přiváděný do místnosti je čištěn.

Nevýhody:

Nevýhodou jevvyšší pořizovací cena a to, že montáž může být složitější.

Vytápění elektrickou energií

Výhody:

Mezi výhody patří dobrá dostupnost elektrické energie, jednoduché užívání. Dále, že provoz je šetrný k životnímu prostředí a možnost využití nízkého tarifu elektrické energie – tzv. „noční proud“.

Nevýhody:

Nevýhodou je vysoká cena elektrické energie a fakt, že může dojít k výpadku elektrické energie.

Vytápění plynem

Výhody:

Mezi výhody patří dobrá dostupnost, jednoduchý provoz a to, že nezatěžuje tolik životní prostředí

Nevýhody:

Nevýhodou je vysoká cena plynu a fakt, že zemní plyn patří mezi neobnovitelné zdroje energie, omezené zásoby.

Vytápění biomasou a dřevem

Výhody:

Výhodou je, že tento způsob vytápění je šetrný k životnímu prostředí, žepatří mezi obnovitelné zdroje energie a že je cenově výhodné.

Nevýhody:

Je potřeba doplňovat a uskladňovat palivo.

Vytápění topnými oleji

Výhody:

Výhodou je vysoká výhřevnost a nízká koncentrace síry při jejich spalování – cca 0,05 % (splňují ekologické limity). Dále jednoduchá manipulace a to, že se dají využít v místech, kam není zaveden zemní plyn.

Nevýhody:

Závislost jejich ceny na ceně ropy.

Vytápění uhlím

Výhody:

Výhodou jsou poměrně nízké náklady na provoz.

Nevýhody:

Je potřeba doplňovat a uskladňovat palivo a spalováním vznikají škodliviny.

Využítí solární energie

Výhody:

Je to obnovitelný zdroj energie, šetrný k životnímu prostředí.

Nevýhody:

Závislost na klimatických podmínkách.

Tepelná čerpadla

Výhody:

Nižší náklady na provoz a návratnost prvotní investice.

Nevýhody:

Vyšší pořizovací cena a je potřeba mít záložní zdroj tepla.

Vytápění krbem a krbovými kamny

Výhody:

Výhodou je využití obnovitelných zdrojů energie (dřeva a biomasy) a fakt, že tato metoda je šetrná k životnímu prostředí.

Nevýhody:

Je nutná častější manipulace s topivem.