Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla využívají teplo odebrané ze svého okolí, například z vody, ze vzduchu, či ze země. Jsou proto ohleduplná k životnímu prostředí a je možné zažádat si na ně o dotace ze Státního fondu životního prostředí z dotačního programu „Zelená úsporám“.

Provoz čerpadla

Tepelné čerpadlo potřebuje dodávat energii pouze na pohon kompresoru, ostatní energii odebírá ze svého okolí. Provoz čerpadla je proto ekonomický.

Velikost zásobníku na teplou vodu

Systémy tepelných čerpadel pracují s teplotou v otopné soustavě do 55 °C. Optimální velikost zásobníku teplé vody pro čtyřčlennou rodinu, která s vodou hospodaří, je 200 l. Pokud máte větší spotřebu vody, vyplatí se zásobník na 300 l.

Kombinace s jiným zdrojem energie

Je možné kombinovat tepelné čerpadlo s použitím dalšího zdroje tepla, kdy jeden ze zdrojů funguje jako doplňkový, například v přechodném období nebo v době silných mrazů.

Využití tepelných čerpadel

Tepelným čerpadlem můžeme vytápět rodinný dům, jiné obytné budovy, bazény nebo je můžeme využít ke klimatizaci administrativ­ních budov.

Výhody tepelných čerpadel:

  • levný provoz
  • tepelná čerpadla jsou šetrná k životnímu prostředí

Nevýhody tepelných čerpadel:

  • vysoká pořizovací cena (návratnost investice zhruba do 6 let)

Možné zdroje tepla pro tepelné čerpadlo:

  • vzduch jako energetický zdroj
  • povrchová voda jako energetický zdroj
  • spodní voda jako energetický zdroj
  • půda zemského povrchu jako energetický zdroj
  • odpadní teplo z průmyslových provozů (například z pekáren, pivovarů, mlékáren, kravínů, atp.)

Možné druhy tepelných čerpadel:

Čerpadlo vzduch / vzduch:

Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu a přes tepelné čerpadlo je předáno do vzduchu ohřívajícího interiér budovy, instalace tohoto systému je jednoduchá, pořizovací náklady jsou relativně nízké.

Čerpadlo voda / voda:

tepelná energie je čerpána většinou ze spodní nebo geotermální vody a je využita k ohřevu vody v otopném systému, soustava vyžaduje pravidelnou údržbu.

Čerpadlo vzduch / voda:

Čerpadlo využívá teplo venkovního vzduchu k ohřevu vody v otopné soustavě, montáž tohoto systému je jednoduchá a rychlá, hodí se také pro vytápění sezónních bazénů, ve srovnání s jinými druhy tepelných čerpadel má nižší pořizovací náklady, ale vyšší náklady na provoz.

Čerpadlo voda / vzduch:

Teplo je odebíráno z vodní plochy, spodní nebo geotermální vody a je dále předáváno tepelným čerpadlem do proudícího vzduchu, který vyhřívá daný objekt.

Čerpadlo půda / vzduch:

Čerpadlo využívá teplo ze zemského povrchu a dále jej předává do vzduchu proudícího uvnitř objektu.

Čerpadlo půda / voda – plocha:

Tepelná energie je odebírána z plochy zahrady, nutná je dostatečně velká plocha zahrady, náklady na pořízení a provoz jsou relativně nízké.

Čerpadlo půda / voda – vrt:

Teplo je odebíráno z hlubinného vrtu hlubokého zhruba 80 až 150 m, plošné nároky na prostor vedle budovy jsou proto malé, ale náklady na pořízení jsou vyšší.

Čerpadlo půda / voda – vodní plocha:

Teplo je odebíráno ze dna řeky, rybníka nebo z jiné vodní plochy, náklady na vybudování jsou velmi nízké, ale možné provádět pouze u objektů, které sousedí s vodní plochou a je nutné povolení vlastníka vodní plochy.

Čerpadlo půda / voda – větrací vzduch:

Je využíváno teplo odpadního vzduchu z objektu v kombinaci s vrtem nebo plošným kolektorem.