Kotle na tuhá paliva

V důsledku zvyšování cen zemního plynu a elektrické energie se dnes dostávají do popředí kotle na tuhá paliva. Pomocí kotlů spalujících tuhá paliva je možné vytápět rodinné domy, chaty, chalupy, ale i rekreační objekty, školy, atd., popřípadě také malé obce nebo městská sídliště.

Většina dnes vyráběných kotlů na tuhá paliva jsou kotle s automatickým provozem, jež představují moderní alternativu využívání pevných paliv – ať už hnědého či černého uhlí nebo dřevních pelet.

Několik pravidel pro provoz kotle na tuhá paliva:

  • připojení odtahu spalin na dostatečně izolovaný komínový průduch s dodatečnou účinnou výškou
  • včasné vyprazdňování popelníkové zásuvky
  • výhodné je využívání akumulační nádrže
  • při použití oběhového čerpadla je zajištěn pružnější a hospodárnější pro­voz
  • používání předepsaného paliva
  • zajištění minimální teploty vratné vody