Elektrické vytápění

Elektřina patří mezi ušlechtilé zdroje energie, vytápění elektřinou neznečišťuje životní prostředí. Využití elektrotopných spotřebičů je vhodné u staveb s dobrými tepelně technickými vlastnostmi. Ve srovnání s plynovým vytápěním má elektrické vytápění nižší pořizovací náklady a minimální náklady na údržbu. Otázkou je, jakým směrem se bude pohybovat cena elektrické energie.

Výhody vytápění elektřinou:

  • ekologičnost
  • provoz v nízkém tarifu elektřiny
  • snadná obsluha
  • jednoduchá instalace

Nevýhody vytápění elektřinou:

  • blokování odběru elektřiny v době vysokého tarifu
  • možný výpadek dodávky elektřiny