Vytápění rodinných domů

Možnosti

Jednotlivé druhy vytápění se od sebe liší především pořizovací cenou, ekonomičností provozu, šetrností k životnímu prostředí.

Výpočet tepelných ztrát

Prvotním podkladem při výběru správného otopného systému by měl být výpočet tepelných ztrát daného rodinného domu. Tak zjistíme, jaký tepelný výkon zařízení potřebujeme. Hodnoty tepelných ztrát pro rodinné domy se pohybují zhruba okolo 15 kW, záleží na velikosti rodinného domu, na tom, jestli je zateplený, jaká je velikost prosklených ploch atp.

Jak se tedy zorientovat na trhu se zařízeními určenými k vytápění a vybrat si to správné? Je lepší zvolit pouze jeden druh vytápění nebo si pořídit sestavu s několika zdroji tepla?

Pořízení několika zdrojů tepla může být při správném zapojení do systému výhodné. Zkombinují se tak výhody dvou nebo i tří topných médií a celá soustava tak může být velmi ekonomická na provoz (samozřejmě na úkor vyšších pořizovacích nákladů). Jeden zdroj tepla je v takovém případě používán jako hlavní a zbylé zdroje tepla se využívají jako doplňkové. To může být například v přechodném období nebo v době velkých mrazů. Topná soustava by měla být důkladně navržena a precizně provedena.

Specifika vytápění rodinných domů

Pokud vytápíme rodinný dům, znamená to většinou, že máme svůj vlastní zdroj energie (například kotel), který je určen k vytápění pouze jednoho daného objektu – našeho domu. Takový systém si tedy obstaráváme a opečováváme sami. Je možné si samozřejmě přizvat odborníka - například na údržbu. Ale klasické denní povinnosti spojené se spolehlivým chodem soustavy si zajišťujeme sami. Na tom také záleží to, jestli si vybereme zdroj tepla, který budeme pravidelně obstarávat a třeba přikládat dřevo. Nebo systém, u kterého bude stačit zmáčknout jedno tlačítko, vše nastavíme přes počítač a zařízení za nás vše ostatní obstará s dostatečným zajištěním tepelného komfortu. Taková soustava musí být ale důkladně navržena a vyprojektována, s čímž zase souvisí** vyšší vkladní investice, která se při správném navržení a používání časem navrátí.
Záleží tedy na tom, jestli dáváte přednost **pohodlí
a jste ochotni při pořizování investovat vyšší vklad. Nebo jestli jste ochotni mít s vlastním vytápěním více práce, ale trávit příjemné večery naproti krbu, kam si sami přikládáte.

Jaké jsou možné zdroje energie pro vytápění rodinných domů?

  • vytápění elektrickou energií
  • vytápění plynem
  • vytápění biomasou a dřevem
  • vytápění uhlím
  • vytápění olejem
  • využití solární energie
  • tepelná čerpadla
  • vytápění krbem nebo krbovými kamny
  • využití rekuperace