Systém IRC (Individual room control)

= individuální řízení vytápění jednotlivých místností v objektu

Při správném využití systému individuálního řízení vytápění je možné ušetřit až 20 až 40 % energií.

Způsoby řízení požadované teploty:

  • manuální regulace teploty
  • programově řízená regulace teploty

Manuální regulace teploty

Manuální regulace je asi nejčastější a nejznámější způsob individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech. Tyto systémy sice přinášejí úspory, ale jsou závislé na tom, jestli s nimi člověk opravdu manipuluje nebo jestli je pouze nastaví na určitou teplotu a nechá je tak po celou dobu otopné sezóny.

Možné způsoby manuální regulace:

Termostatické regulační ventily

Termostatické regulační ventily se připojují na každý radiátor a pomocí jejich otáčení můžeme docílit požadované teploty.

Termostatické hlavice

U termostatické hlavice si nastavíme požadovanou teplotu, kterou chceme v místnosti udržet.

Hlavice dokážou reagovat na změny teploty v místnosti a udržují tak požadovanou teplotu.

Připojovací armatury

Připojovací armatury zajišťují uzavření otopného tělesa na obou vstupních stranách, tzn. tam, kde otopná voda do tělesa vstupuje i kde z tělesa vystupuje. Umožňují také vypuštění nebo napuštění tělesa bez přerušení provozu otopné soustavy.

Pokud vybíráme připojovací armatury, záleží na tom, z jakého materiálu je rozvodné potrubí soustavy.

• nejčastěji se používají kompaktní připojovací armatury – jsou vhodné pro potrubí z mědi, z tenkostěnné oceli, z plastu nebo kombinace plastu a kovu

Programově řízená regulace teploty

Představují v dnešní době jeden z nejvýhodnějších způsobů regulace. V každé vytápěné místnosti je umístěno teplotní čidlo. To umožňuje regulovat teplotu v jednotlivých místnostech s dosažením maximálního komfortu. Při správném nastavení systému dosáhneme také maximálních úspor za energie. Teplotní čidla předávají údaje do systému a ten elektronicky určuje, na jakou teplotu mají otopná tělesa vytápět. Celý systém je řízen počítačem.

Využití programově řízené regulace teploty

Programově řízená regulace teploty nalézá široké uplatnění v rodinných domech, bytech, zdravotnických zařízeních, školách, školkách, administrativních budovách, rekreačních budovách, atp.

Výhody programově řízené regulace teploty:

  • úspora energií 20 – 40 % (návratnost nákladů zhruba za 2 až 4 roky)
  • jednoduchá montáž
  • možnost řízení přes počítač (i dálkově)
  • v době dlouhodobější nepřítomnosti lidí v objektu je budovu možno pouze temperovat