Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace reguluje teplotu otopné vody na základě venkovních teplot. To znamená, že v exteriéru je umístěno teplotní čidlo, které reaguje na změny venkovní teploty a předává získané informace do otopné soustavy. Systém pak reguluje teplotu otopné vody a tím i teplotu v jednotlivých místnostech.

Výhody ekvitermní regulace:

  • nižší pořizovací náklady
  • automatické dopouštění topné vody do systému ústředního topení

Nevýhody ekvitermní regulace:

  • problém umístění venkovního teplotního čidla
  • nemožnost regulovat přesně požadované teploty