Akumulační topení

Elektrické akumulační spotřebiče mění dodávanou elektrickou energii v energii tepelnou s podmínkou předávání tepla do tepelně izolované akumulační nádrže. Akumulačním médiem může být voda, magnezit, beton nebo šamot. Tímto způsobem je ekonomicky využita přebytečná energie v době snížení jejího odběru pro jiné účely.

Systémy akumulačního vytápění:

Akumulační kamna

Elektrická akumulační kamna využívají elektrickou energii v době nízkého tarifu, tzv. „noční proud“.

Jsou proto ekonomickou a ekologicky nezávadnou alternativou vytápění obytných i jiných prostor. Teplo se u akumulačních kamen akumuluje v jádru složeném ze šamotových nebo magnezitových ci­hel.

Výhody akumulačních kamen:

 • možnost využití sazby nízkého i vysokého tarifu elektrické energie podle potřeby odběratele
 • vyrovnání odběrového diagramu v době celkově sníženého odběru
 • ekologicky nezávadné

Nevýhody akumulačních kamen:

 • vysoké povrchové teploty kamen (v jejich blízkosti by neměly být hořlavé předměty)
 • malá pohotovost systému – delší doba roztápění
 • velikost a vysoká hmotnost kamen
 • vysoké nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky domovního vedení
 • hlučnost u dynamických akumulačních kamen (způsobena ventilátorem)

Rozdělení akumulačních kamen podle způsobu jejich vybíjení:

Statická akumulační kamna bez regulační klapky

U statických akumulačních kamen dochází k samovolnému vybíjení tepla. Jsou vhodná pro prostory, kde není požadována přesná hodnota vnitřní teploty. Po nabití zajišťují pouze krátkodobé vytápění (cca 10 hodin).

Statická akumulační kamna s regulační klapkou

Regulační klapkou lze regulovat množství vzduchu pro předávání tepla. Tím můžeme zajistit lepší tepelnou pohodu než u akumulačních kamen bez regulační klapky.

Dynamická akumulační kamna s ventilátorem

Zabudovaný ventilátor zajišťuje nucené předávání tepla z kamen do interiéru. Ovládáním ventilátoru lze regulovat teplotu v místnosti a zajistit tak tepelnou pohodu.

Akumulační podlahové vytápění

Akumulační podlahové vytápění využívá levnější sazby elektrické energie, tzv. „noční proud“. Dodaná energie se naakumuluje do vrstvy betonu o tloušťce 9 – 15 cm. Celková tloušťka podlahy je tedy 14 až 21 cm. Topné kabely se umísťují do hloubky 5 až 7 cm.

Výhody akumulačního podlahového vytápění:

 • využití nízkého tarifu elektrické energie

Nevýhody akumulačního podlahového vytápění:

 • omezená možnost regulace
 • nejvyšší teplo poskytuje v ranních hodinách a nejnižší naopak večer

Akumulační teplovodní systémy

Jedná se o systém vytápění, kdy součástí elektrického kotle je akumulační nádrž na vodu. Ohřev vody probíhá v době nízkého tarifu elektrické energie, tzn. převážně v noci.

Vytápění akumulačním teplovodním systémem je vhodné pro nízkoteplotní vytápění s maximální teplotou topné vody 55 °C.

Akumulační nádrže:

Akumulační nádrže bez vnitřního zásobníku - akumulují topnou vodu pouze pro rozvod do vytápěcího systému.

Akumulační nádrže s vnitřním zásobníkem – jejich součástí je i vnitřní smaltovaná nebo nerezová nádoba pro přímý ohřev teplé užitkové vody, popřípadě její předehřev pro další ohřívač vody.